کهکشان آندرومدا، نزدیک‌ترین کهکشان مارپیچی به ماست که با چشم نیز دیده می‌شود. جدیدترین شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای نشان می‌دهد این کهکشان از برخورد دو کهکشان کوچک‌تر در 9 میلیارد سال پیش به‌وجود آمده است.

گروهی بین‌المللی از دانشمندان با استفاده از شبیه‌سازی کامپیوتری چگونگی تشکیل کهکشان آندرومدا را در طول زمان مشخص کردند.